• @albero_off
  • @albero_off

Zapraszamy na nasz Instagram:

Albero

                                                                                

Wycinka z wykorzystaniem śmigłowca

  • Przetwarzanie danych o zalesieniu oraz zabiegach w poszczególnych przęsłach,

  • Uzyskanie wszelkich zgód związanych z procesem wycinki: zgody właścicieli, decyzje administracyjne,

  • Realizacja prac wycinkowych oparta na danych z procesu Inwentaryzacji oraz Administracji,

  • Oblot sieci z uwzględnieniem stanu majątku, raportem zbliżeń wykonanych prac wycinkowych,

  • Przekazanie pełnej dokumentacji z procesu wykonania wycinki, raportem zbliżeń oraz wszystkich danych z procesu Administracji.

System zarządzania szatą roślinną

01

02

Proces Inwentaryzacji sieci polega na pracach przygotowawczych i organizacyjnych obejmujących:

  • namierzanie współrzędnych GPS celem wyrysowania sieci w systemie Albero,

  • rozpoznanie terenu,

  • oględziny stanu zadrzewienia całości pomierzonych linii,

  • planowanie prac oraz potrzebnych wyłączeń sieci.

Inwentaryzacja

z wykorzystaniem skanera laserowego

03

Realizacja projektu

Ważnym procesem jest przetwarzanie pozyskanych w terenie informacji. Na ich podstawie system Albero liczy jakie jest zaawansowanie prac w terenie obrazując wszystko na liczbach.

KONTAKT

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.